Cover
RAPPORT

Export blijft trekpaard

Nederlandse economie in zicht
  • De Nederlandse uitvoer van goederen en diensten groeit dit jaar sterker dan we aanvankelijk verwachtten
  • De Nederlandse goederenuitvoer neemt al enkele jaren sterker toe dan de wereldhandel
  • Na een hapering is de groei van de goederenuitvoer verder aangetrokken
  • Zowel de wederuitvoer als de uitvoer van Nederlands product laat een duidelijke toename zien
  • Vooral de uitvoer van aardolie(producten) en die van ‘machines en vervoermiddelen’ doen het in de eerste acht maanden van dit jaar goed
  • De goederenuitvoer naar Azië, de VS, Afrika en Rusland nam in de eerste acht maanden procentueel (veel) meer toe dan de totale uitvoer. Het aandeel van Afrika en vooral Rusland is echter heel bescheiden
  • De uitvoer naar het VK lijdt onder de waardedaling van het pond en is gekrompen
  • De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn nog steeds gunstig. We verwachten daarom dat de Nederlandse uitvoer van goederen en diensten in 2018 opnieuw met ruim 5% kan toenemen.

Uitvoer doet het beter dan verwacht

De Nederlandse economie groeit dit jaar sterk. Onze prognose voor de economische groei in 2017 is in de loop van het jaar een paar keer verhoogd. Ook de prognose voor 2018 trouwens. Over de hele linie zijn de ramingen voor de bestedingen opgetrokken. Duidelijk is dit zichtbaar bij de uitvoer. Bij het begin van het jaar was onze raming voor de groei van de uitvoer van goederen én diensten voor 2017 nog 3½%. Sinds september is de raming krap 5½%. Dat is flink hoger. Dat heeft ook gevolgen voor de bijdrage van de uitvoer aan de groei van de economie. Verwachtten we bij het begin van het jaar dat de uitvoer in 2017 voor bijna een derde zou bijdragen aan de economische groei, nu is dat meer dan de helft!

Die eerder geschatte groeibijdrage van krap een derde was voor Nederlandse begrippen aan de lage kant. Deze wat zuinige raming had te maken met de trage expansie van de wereldhandel van goederen. In de eerste twee kwartalen van 2016 was de toename ten opzichte van het voorgaande kwartaal ongeveer nihil. Daarna trok deze weer wat aan, maar pas in het laatste kwartaal van 2016 blijkt de groei flink te zijn toegenomen, zo bleek enkele maanden later. Sinds mei ligt de jaar-op-jaargroei van de wereldhandel rond de 5%. Dat is flink meer dan de krappe 1½% van 2016.

De Nederlandse goederenuitvoer heeft in de voorbije jaren duidelijk meer groei laten zien dan de wereldhandel. Maar ook hier zien we dat de groei in de loop van 2017 is aangetrokken. In de laatste drie bekende maanden (juni-augustus) steeg de goederen-uitvoer met bijna 8½% jaar-op-jaar (j-o-j) . Dat was flink meer dan de gemiddelde toename van 5% in 2016.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.