Cover
PUBLICATIE

AOW stijgt fors, onzekerheid over kortingen en premies

Pensioenmonitor

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: de AOW, het werkgeverspensioen en vrijwillige voorzieningen. De tweede pijler heeft momenteel alle aandacht. Door lage dekkingsgraden bij de pensioenfondsen – simpel gezegd: weinig geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen – moet worden gekort op het werkgeverspensioen óf moeten de regels worden aangepast zodat kortingen niet nodig zijn. Waarschijnlijk komen overheid, werkgevers en vakbonden tot een compromis waarbij sommige kortingen doorgaan en andere kortingen worden vermeden door de regels soepel te hanteren of te veranderen. Dit proces is nu gaande en we verwachten dat er binnen enkele maanden een uitkomst bekend is.

Ondertussen maakt de eerste pijler een autonome ontwikkeling door. De AOW kan binnen de huidige systematiek – generieke verhogingen zoals in de jaren ’60 en ’70 buiten beschouwing gelaten – stijgen aan de hand van drie componenten. Dit zijn koppeling aan de CAO-lonen, fiscale wijzigingen en consumentenprijsindexatie. Op dit moment werkt de ontwikkeling van alle drie de componenten in het voordeel van de AOW-gerechtigde.

Lees verder  >>

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.