Cover
PUBLICATIE

Veroorzaakt Coronacrisis een toename van verzekeringsfraude?

Whitepaper

Zoals meerdere partijen die zich met fraudebestrijding bezig hielden tot hun spijt hebben ervaren, werd bij de financiële crisis de focus door verzekeraars op het terugdringen van de kosten gelegd. Helaas vielen de uitgaven voor fraudebestrijding bij vrijwel alle verzekeraars onder kosten in plaats van schadelast. Hierdoor werd gesneden in investeringen die- zoals bij Schalke & Partners- een ROI hadden van 700 tot 800%.

Feit is dat het aantal fraudegevallen tijdens de financiële crisis behoorlijk is toegenomen, terwijl de aanpak van fraude door minder mensen kon worden gedaan. Hoeveel dat gekost heeft is niet te berekenen, maar schattingen gaan tot honderden miljoenen. Deze les uit het verleden zal in deze Corona crisis dienen te leiden tot een verhoogde inspanning bij fraudepreventie en -bestrijding.

Laten we hopen dat de crisis niet zo heftig zal worden als wordt gedacht, maar het is verstandig dat verzekeraars zich voorbereiden op het ergste. Daarbij hoort het incalculeren van een stijging van het aantal fraudes en het nemen van de nodige maatregelen om de schade te beperken.

Iedere economische crisis heeft een stijging van het aantal fraudegevallen tot gevolg gehad. Dat zal nu niet anders zijn.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.