Cover
PUBLICATIE

De permanente schade van Brexit

Special: de impact op de groei van de Britse economie in drie scenario’s.

In deze studie bekijken we de impact op de groei van de Britse economie in drie scenario’s:
a. ‘Zachte’ Brexit: het VK blijft onderdeel van de interne markt
b. Vrijhandelsverdrag: het VK en de EU sluiten een nieuw bilateraal vrijhandelsverdrag vergelijkbaar met het verdrag dat Zwitserland heeft met de EU
c. ‘Harde’ Brexit’: het VK en de EU sluiten geen nieuw akkoord en het VK valt terug op het handelsregime onder de vlag van de Wereldhandelsorganisatie

Bij een ‘harde’ Brexit komen we uit op een relatief verlies voor de Britse economie van maximaal 18 procent in 2030, ten opzichte van een scenario waarin de Britten in de EU waren gebleven (‘Bremain’-scenario). Dit komt in totaal tot 2030 neer op 450 miljard euro, ofwel 13.500 euro per Britse werkende

Bij een vrijhandelsverdrag of ‘zachte’ Brexit is de economische schade voor het VK minder sterk, maar met respectievelijk 12,5 en 10 procent van het bbp nog steeds aanzienlijk

Nederland heeft nauwe handelsbetrekkingen met het VK. Uit onze berekeningen blijkt dat een ‘harde’ Brexit Nederland tot 4¼% groei kan schelen tot 2030, wat neerkomt op 4.000 euro per werkende Nederlander. Bij een vrijhandelsverdrag en een ‘zachte’ Brexit is de totale verwachte schade met ongeveer -3% bbp-groei op de lange termijn ook nog steeds aanzienlijk.

De in de scenariostudie gemeten effecten blijken veel sterker dan die in vergelijkbare studies. Dit komt vanwege verschillen in methodologie.
1. Ten eerste houden we rekening met importinflatie door hogere handelsbarrières na de Brexit wat het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens en de particuliere consumptie aantast. Ook zorgt importinflatie voor duurdere halffabricaten voor Britse producenten, hogere productiekosten en hogere exportprijzen, waardoor de concurrentiepositie van Britse bedrijven verslechtert.
2. Ten tweede schatten wij een specifiek Brits arbeidsproductiviteitsmodel, waarin we veel meer factoren integraal meenemen vergeleken met de meeste andere studies. Dit model stelt ons in staat om meer productiviteitseffecten van een Brexit te kwantificeren.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.