Cover
PUBLICATIE

The costs and benefits of working from home

Onderzoek van PwC

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek

De kostenbesparing is groot...

  • Als alle werkers een dag extra thuis blijven (of gaan werken) bespaart dat de samenleving 3,9 miljard euro. Deze kostenbesparing komt voornamelijk bij werkgevers en werknemers terecht.
  • De besparing voor werkgevers loopt op tot 1.681 miljard euro. Het grootste deel van dat bedrag bestaat uit de lagere huurkosten voor kantoorruimte. Andere besparingen zitten in verminderde uitgaven voor gas, elektriciteit en catering.
  • Voor werknemers bedraagt de kostenbesparing 1.120 miljard euro. Werknemers krijgen te maken met hogere energierekeningen thuis, maar dat weegt niet op tegen de fors lagere kosten voor woon-werkverkeer.
  • Als alle werknemers een dag extra vanuit huis werken, levert dat een vermindering van de C02-uitstoot op van 606 kiloton, voornamelijk gerealiseerd door minder woon-werkverkeer.
  • De collectieve besparing komt uit op 1.102 miljard euro. Ook deze besparing hangt sterk samen met minder woon-werkverkeer, waardoor de samenleving minder te maken heeft met de kosten van verkeersongevallen en lagere investeringen in infrastructuur.

… maar er zijn kanttekeningen 

  • Het werken op afstand heeft implicaties voor de bedrijfscultuur. Samenwerking verloopt minder gemakkelijk en dat kan invloed hebben op de creativiteit in en het innovatieve vermogen van een organisatie.

  • De invloed van thuiswerken op verzuim en verloop op verzuim is niet duidelijk. Een zwakkere bedrijfscultuur kan ertoe leiden dat het verzuim stijgt. Aan de andere kant kan het aantal ziekmeldingen en het verloop juist afnemen omdat veel werknemers flexibiliteit hoog waarderen.

  • Ook het effect op de productiviteit is niet ondubbelzinnig. Sommige onderzoeken wijzen op een verhoging van productiviteit als mensen thuis werken, terwijl andere erop wijzen dat de productiviteit juist daalt bij werk waarbij veel samenwerking nodig is.

  • De (mogelijk) minder positieve aspecten van thuiswerken zijn niet kwantificeerbaar, worden daardoor eerder over het hoofd gezien, maar moeten wel meegenomen worden in de afweging bij het vaststellen van een balans tussen thuis- en kantoorwerk.

  • De kostenbesparing die gerealiseerd wordt bij werkgevers en werknemers zijn niet gelijk verdeeld. De mogelijkheid van thuiswerken is niet gelijk voor elke sector. Het zijn vooral de grote bedrijven die een goede digitale infrastructuur hebben en die in staat zijn hun werknemers flexibel te laten werken, die het meest profiteren. Dat geldt dan ook voor hun werknemers. Van een schoner en beter milieu profiteren alle Nederlanders.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.