Cover
PUBLICATIE

Van bricks naar clicks

Naar een betere financiering van zorginstellingen

Wat leest u in deze notitie? De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bracht in het voorjaar van 2017 het rapport Financiering van zorginstellingen uit. In deze notitie geven wij een vervolg aan de aandachtsgebieden van de gezamenlijke banken om de nancierbaarheid van zorginstellingen te vergroten. We gaan in op de uitdagingen die wij zien en bespreken de rol die banken kunnen vervullen.

De Nederlandse banken – actief in de gezondheidszorg – vragen in deze update opnieuw aandacht voor de financierbaarheid van zorginstellingen. Daarbij willen wij benadrukken dat goed onderbouwde ondernemingsplannen kunnen blijven rekenen op toegang tot bancaire leningen en krediet. Door veranderende marktomstandigheden, zowel in de zorgsector als in de financiële sector, is het van belang om actief verbetermogelijkheden te blijven onderzoeken om zodoende ook op de lange termijn toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg in Nederland financierbaar te houden.

Focus in dit vervolg: duurzaamheid en innovatie
Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het thema ( nanciering van) verduurzaming in de gezondheidszorg. Duurzaamheid is één van de centrale thema’s van de NVB- middellange termijn agenda Grote veranderingen, nieuwe kansen. Ook benadrukken banken het belang van innovatie om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Zes aandachtsgebieden
Toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg door zorginstellingen in Nederland nancierbaar houden. Dat verdient een gezamenlijke inspanning van banken, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid. In deze notitie deelt de NVB zes aandachtsgebieden met betrekking tot het nancieren van zorginstellingen:

 

1  Verduurzaming gezondheidszorg

2  Innovatie

3  Stabiliteit van wet- en regelgeving

4  Kwaliteit van bestuur en governance

5  Meerjarencontracten als norm

6  Toegang tot risicodragend kapitaal

 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.