Cover
PUBLICATIE

Publicatie Verkenning Blockchain Beheersing: audit en control in het ecosysteem

Rapport door Norea

De NOREA Kennisgroep Keteninformatiemanagement heeft in 2019 een thematische werkgroep opgericht. Deze werkgroep richt zich vanuit het perspectief van integrale auditing op het verkennen van de inzichten over het verstrekken van assurance bij informatiesystemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van blockchain. De doelstelling is het in stappen ontwikkelen van een Blockchain Control Framework, dat in de beroepspraktijk gebruikt kan worden bij het beheersmatig goed inrichten en het verstrekken van assurance door auditors in situaties waarin blockchain van toepassing is. Deze Verkenning geeft een tussenrapportage met een beeld van de stand van zaken in de eerste fase van ontwikkeling.

Blockchain technologie dwingt tot versterking van de interne beheersing en integrale auditing. IT- en financial auditors moeten zich goed bewust zijn van de veranderingen in risico’s naarmate de externe integratie in ecosystemen intensiever wordt en de innovatie in technologie toeneemt. Hierbij wordt het onderscheid relevant tussen een control-benadering en een trust-benadering, ook bij besloten blockchain netwerken. Naar verwachting zal bovendien meer aandacht noodzakelijk zijn voor soft controls. Naarmate blockchain technologie meer volwassen wordt, zal de belangrijkste uitdaging op weg naar grootschalige adoptie liggen op het gebied van governance en stakeholder management.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.