Cover
PUBLICATIE

De voordelen van de solidariteitsreserve ontrafeld

Rapport door Netspar

“Ex post sturing via solidariteitsreserve heeft geen meerwaarde”

De solidariteitsreserve is een nieuw element in het pensioenakkoord. Deze reserve kan worden gebruikt voor intergenerationele risicodeling. Wij hebben aan de hand van de academische literatuur geïnventariseerd hoe de solidariteitsreserve kan bijdragen aan risicodeling tussen generaties en wat de implicaties zijn voor de vormgeving van de solidariteitsreserve. Er worden vier voordelen benoemd in Memorie van Toelichting van SZW en met ons onderzoek ontrafelen wij deze geclaimde voordelen.

Aldus Netspar-onderzoekers Servaas van Bilsen, Roel Mehlkopf en Antoon Pelsser in hun onderzoek waarin zij de geclaimde voordelen van de solidariteitsreserve ontrafelen op basis van hun inventarisatie van de academische literatuur.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.