Cover
PUBLICATIE

Zicht op risico’s verscherpen

Analyse risicorapportage AEX fondsen door KPMG

De afgelopen tien jaar is steeds duidelijker geworden dat niet-financiële factoren bepalend zijn voor de waardecreatie van ondernemingen. Het zijn de immateriële zaken die het succes of het falen bepalen. De innovatiekracht, de kracht van het merk, de reputatie onder klanten. Daar zijn steeds meer externe factoren bijgekomen doordat we op een aantal gebieden grenzen bereiken. Zoals stikstofuitstoot, klimaatverandering, toegang tot water en sociale ongelijkheid. 

Een impact is een risico

Inmiddels is duidelijk dat de externe factoren die op lange termijn spelen op steeds kortere termijn een financieel risico kunnen zijn. Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek hebben we inmiddels te maken gekregen met een pandemie, protesten tegen racisme en speelt waterschaarste in Nederland door de droge en warme zomer in toenemende mate een rol. Lange termijn externe risico’s kunnen een belangrijke bedreiging vormen als een onderneming niet tijdig of snel genoeg kan schakelen.

In dit onderzoek hebben we een analyse uitgevoerd naar de jaarverslagen (boekjaar 2019) van de 25 AEX ondernemingen in Nederland. We hebben alle risico’s (450) geïdentificeerd en beoordeeld, dus niet alleen die over duurzaamheid gaan. Om te beoordelen of ondernemingen ‘bijziend zien’ in hun risicorapportage, hebben we gekeken naar het zicht dat de risico’s bieden op de korte en lange termijn, de prioriteiten en de mate waarin de risico’s specifiek zijn beschreven. Dit levert inzicht in de kwaliteit van het proces en de rapportage.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.