Cover
PUBLICATIE

De rol van de actuaris in Solvency II

Managing financial risks

De Solvency II wetgeving introduceert een nieuw toezichtkader, dat van toepassing is op (her)verzekeraars vanaf 1 januari 2013. De belangrijkste doelstelling van Solvency II is een betere bescherming van de positie van de polishouders en het stimuleren en belonen van effectief risicomanagement in de verzekeringsbranche gekoppeld aan gerichte kapitaalseisen1.

Met de komst van Solvency II verandert voor verzekeraars, onder meer, de regelgeving met betrekking tot verzekeringstechnische voorzieningen en solvabiliteit. De berekening van de solvabiliteit zal worden gebaseerd op de risico’s die de verzekeraar daadwerkelijk loopt. Daarbij wordt uitgegaan van een marktconsistente waardering van de beleggingen en de verplichtingen. De kredietcrisis onderstreept het belang van Solvency II, waarbinnen risico’s actief in kaart worden gebracht, beheerd en indien nodig gemitigeerd.

Door Solvency II neemt de complexiteit van vereiste kwantitatieve analyses bij het bepalen van verzekeringstechnische voorzieningen en de benodigde solvabiliteit sterk toe. Hierdoor wordt de rol van actuarissen belangrijker en breder. Het is positief dat in de huidige Europese Solvency II regelgeving is opgenomen dat een verzekeraar over een actuariële functie dient te beschikken2. De actuariële functie richt zich met name op de verzekeringstechnische voorzieningen. Binnen de Solvency II wetgeving wordt, in tegenstelling tot de huidige Nederlandse wetgeving, niet gesproken over een certificerende rol voor de actuaris.

Solvency II introduceert een tweetal belangrijke functies: de actuariële functie en de risk management functie3. Onder de actuariële functie wordt de actuaris rechtstreeks in verband gebracht met de ondersteuning bij de modellering van de risico’s. Het beroep van en de opleiding tot actuaris ontwikkelt zich in snel tempo in de richting van deskundige op het gebied van financieel risicomanagement voor verzekeraars (en pensioenfondsen). Actuarissen zijn vanwege hun ervaring, opleiding en beroepsregels bij uitstek in staat om de verantwoordelijkheid te nemen voor de invulling van de actuariële en risk management functie.

 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.