Cover
PUBLICATIE

Vergelijking IFRS met Nederlandse wet- en regelgeving 2018

Gevolgen IFRS voor Nederlandse bedrijven.

Vanaf 2005 zijn alle aan een gereglementeerde beurs in de Europese Unie genoteerde bedrijven verplicht in de geconsolideerde jaarrekening de — door de EU goedgekeurde — International Financial Reporting Standards (IFRS) toe te passen. De Nederlandse wetgeving maakt het alle onder Titel 9 BW vallende entiteiten mogelijk vrijwillig IFRS toe te passen in plaats van Nederlandse grondslagen. Wat betekent toepassing van IFRS voor Nederlandse bedrijven? Op die vraag geeft deze publicatie een antwoord.

IFRS wordt opgesteld door de IASB. Onder de aanduiding IFRS vallen zowel de International Accounting Standards (IAS) die door de International Accounting Standards Committee (IASC) zijn uitgevaardigd en eventueel aangepast door de IASB, als de door de IASB uitgegeven International Financial Reporting Standards (IFRS) alsmede officiële interpretaties (SIC/IFRIC). Om vast te stellen wat toepassing van IFRS betekent voor Nederlandse ondernemingen, hebben wij vanaf 2000 jaarlijks een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS. Deze achttiende druk actualiseert deze vergelijking en is van toepassing op de jaarrekeningen 2018.

De uitgave is bedoeld als een overzichtelijk en handzaam overzicht voor de Nederlandse praktijk, waarin de verschillen tussen een jaarrekening op basis van Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS duidelijk worden. De publicatie is zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal verkrijgbaar.

De uitgave geeft een inventarisatie van afwijkende, beperkende of aanvullende bepalingen van IFRS ten opzichte van de Nederlandse regelgeving. Uitgaande van een jaarrekening op basis van Nederlandse grondslagen kan met behulp van deze uitgave een indruk worden verkregen van de consequenties van toepassing van IFRS-grondslagen. Uiteraard dient in alle gevallen voor details de tekst van de standaarden te worden geraadpleegd.

De publicatie is gebaseerd op de Nederlandse wetgeving per 31 december 2017 en de jaareditie 2017 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De nieuw opgenomen Richtlijnen in jaareditie 2017 zijn van toepassing op de jaarrekening 2018. Met betrekking tot de IASB zijn de IAS-standaarden 1 tot en met 41, de SIC-interpretaties 1 tot en met 32 voor zover nog van toepassing, IFRS 1 tot en met 17 en IFRIC 1 tot en met 23 voor zover van toepassing naar de stand per 1 juli 2018 in de publicatie verwerkt. Deze zijn van toepassing (of kunnen van toepassing zijn bij eerdere toepassing van de standaard) op jaarrekeningen 2018 (of eerder).

Alle referenties aan paragrafen van standaarden en interpretaties, tenzij anders aangegeven, hebben betrekking op de versie zoals deze verplicht van toepassing is voor 2018.

Indien u over de toepassing van de publicatie of over andere aspecten van de jaarrekeningvoorschriften vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw accountant. Hij is gaarne bereid u hierover nader te informeren.

Rotterdam, mei 2018

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.