Cover
PUBLICATIE

Visie op Betalen 2018-2021

3 speerpunten

Het Nederlandse betalings- en effectenverkeer is over het algemeen veilig, betrouwbaar en efficiënt. Het is wenselijk dit te behouden en te verbeteren waar mogelijk. De snelle ontwikkelingen in het betaallandschap vragen daarom om een heldere visie en duidelijke prioriteiten van DNB. DNB heeft voor de periode 2018-2021 drie speerpunten gedefinieerd: het stimuleren van innovaties, een robuuste elektronische betaalinfrastructuur bevorderen en werken aan een optimaal functionerende chartale keten. Dit blijkt uit de ‘Visie op Betalen 2018-2021’ van De Nederlandsche Bank (DNB) die vandaag is gepubliceerd.

Stimuleren van innovaties in het betalingsverkeer
DNB wil innovatie de komende jaren stimuleren. Snel en eenvoudig betalen is immers goed voor de economie, wordt verlangd door consumenten en winkeliers en biedt nieuwe kansen voor Nederlandse banken en bedrijven. DNB stimuleert innovaties door haar kennis over nieuwe technologieën zoals crypto’s te verdiepen en door initiatieven in de markt te ondersteunen. Maar innovaties brengen ook risico’s met zich mee, zoals operationele verstoringen en mogelijke schending van privacy. DNB blijft hierop alert.

Robuust betalingsverkeer in een snel veranderende wereld
De wereld van betalen veranderd in rap tempo. Dat biedt kansen en uitdagingen. Nederland heeft een robuuste betaalinfrastructuur die betrouwbaar en bedrijfszeker is zodat gebruikers er altijd van op aan kunnen. Dat moet ook in een veranderende wereld zo blijven. Robuustheid wordt dan ook steeds belangrijker in een veranderende en complexere betaalketen. DNB blijft zich de komende jaren inzetten om de veerkracht van individuele instellingen en van de sector als geheel tegen cyberdreigingen te versterken.

Geen cashless samenleving maar wel less cash
Hoewel het aantal cashbetalingen afneemt, heeft contant geld nog altijd een rol in onze samenleving. DNB streeft dan ook niet naar een samenleving zonder contant geld. Maar het teruglopend aandeel van cash dwingt wel tot maximale efficiëntie. Dit omvat de algemene acceptatie van contant geld, waarborgen van de betrouwbaarheid en veiligheid van contant geld en verlaging van de kosten ervan.

Toekomst van het betalingsverkeer
DNB voert haar betalingsverkeertaak uit in een voortdurend veranderende omgeving. Zo zullen de Nederlandse banken op termijn betalingen verwerken via instant payments, waarvoor een nieuwe betaalinfrastructuur wordt ontwikkeld. De technologie achter Bitcoin, de distributed ledger technologie, biedt in de toekomst wellicht nieuwe mogelijkheden die kunnen leiden tot efficiëntere betaalmarkten en lagere kosten.

In gesprek met DNB
De ontwikkelingen in het betalingsverkeer gaan soms zo snel dat het moeilijk te zeggen is hoe het betaallandschap er over drie jaar uitziet. De visie is dan ook geen toekomstvoorspelling. Mede daarom nodigt DNB de relevante partijen uit om periodiek in gesprek te gaan over de visie op betalen. DNB streeft naar transparantie in en over het betalingsverkeer en zo draagt DNB bij aan haar missie: werken aan vertrouwen.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.