Cover
PUBLICATIE

Gedrag en Cultuur in de Nederlandse financiële sector

Ervaringen vijf jaar toezicht op gedrag en cultuur gebundeld

DNB ziet dat de aandacht voor gedrag en cultuur binnen instellingen is toegenomen. In de brochure ‘Gedrag en cultuur in de Nederlandse financiële sector’ staan de belangrijkste bevindingen van vijf jaar onderzoek naar gedrag en cultuur bij twintig banken in Nederland.

DNB ziet dat er veel initiatieven zijn op het gebied van gedrag en cultuur binnen instellingen. Aandachtspunt blijft de veranderingen te versnellen en door te voeren tot in de kern van de cultuur en bedrijfsvoering. Naast positieve ontwikkelingen ziet DNB ook nog altijd risicovolle gedragspatronen op de onderwerpen besluitvorming, leiderschap en groepsdynamiek. In de brochure beschrijven wij deze goede en slechte voorbeelden uitgebreider.

Eén van de lessen uit de crisis en grote incidenten naderhand is dat gedrag en cultuur binnen financiële instellingen een grote invloed kunnen hebben op het risicoprofiel van de instelling. Sinds 2011 houdt De Nederlandsche Bank daarom expliciet toezicht op het gedrag en de cultuur van de onder haar toezicht vallende instellingen. Deze aanvullende vorm van toezicht draagt bij aan antwoorden op de volgende twee vragen:

  • Welke – positieve dan wel negatieve – invloed hebben menselijk handelen en groepsdynamische processen op de financiële prestaties, integriteit, en de reputatie van de instelling? En welke faciliterende of remmende rol speelt de cultuur van de instelling hierin?
  • Welke maatregelen zijn nodig om de risico’s van menselijk gedrag zo veel mogelijk weg te nemen?

Voor DNB is het toezicht op gedrag en cultuur 5 een aanvulling gebleken op de meer traditionele
vormen van financieel toezicht. Uit onderzoek is gebleken dat veel toezichtproblemen en incidenten een gemeenschappelijke gedragsoorzaak kennen. Door deze root causes aan te pakken leveren we een belangrijke bijdrage aan het oplossen van deze toezichtproblemen. En wordt herhaling voorkomen. Hierdoor is het toezicht op gedrag en cultuur dus niet gericht op symptoombestrijding of op quick fixes, maar op duurzame verandering. Ook omdat DNB onderzochte instellingen langjarig blijft volgen, totdat gedragsverandering is bereikt.

Aandacht voor gedrag en cultuur heeft de slagkracht van het financiële toezicht ook vergroot, doordat het toezicht meer vooruitblikkend is geworden. Immers, problemen op gedragsgebied zijn vaak al waarneembaar voordat de financiële prestaties van de organisatie aanleiding geven tot ingrijpen. Door gedragsrisico’s vroegtijdig aan te pakken, worden grotere (financiële of integriteits-)problemen voorkomen.

Het toezicht op gedrag en cultuur is net als het traditionele toezicht risico-gebaseerd. Dit houdt
in dat wij vooral instellingen onderzoeken waar signalen bestaan of die grote invloed hebben op de financiële stabiliteit in Nederland. 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.