Cover
PUBLICATIE

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten

Rapport door DNB

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie in de periode 2021-2023 staan nog steeds in het teken van de Covid-19-pandemie, al lijkt het einde in zicht door de grootschalige beschikbaarheid en toediening van effectieve vaccins. Door de tweede en derde coronagolf, resulterend in aanvullende contactbeperkende maatregelen, is de Nederlandse economie vanaf het najaar van 2020 opnieuw in een recessie beland, zij het deze keer een lichte. Inmiddels ligt het hoogtepunt van de derde golf achter ons en worden de maatregelen geleidelijk versoepeld. Het economische herstel is daarmee hervat. Na de forse krimp van het bruto binnenlands product (bbp) in 2020 met 3,7%, groeit het bbp naar verwachting met 3,0% in 2021, 3,7% in 2022 en 1,9% in 2023. In het vierde kwartaal van 2021 overtreft het bbp zijn niveau van kort voor de pandemie. Het voorziene herstel is daarmee veel vlotter dan na de financiële crisis. 

Na het afbouwen van de overheidssteun aan bedrijven na het derde kwartaal van 2021 neemt de werkgelegenheid naar verwachting eerst licht af, waarna deze in de loop van 2022 flink aantrekt. Tegelijkertijd loopt het arbeidsaanbod tijdelijk extra op, doordat de baanvindkansen zijn verbeterd. Hierdoor stijgt de werkloosheid van gemiddeld 3,6% in 2021 tot 4,5% in 2022. Gedreven door het verdere economische herstel daalt de werkloosheid in 2023 tot 4,1%. De HICP-inflatie stijgt naar verwachting van 1,1% in 2020 tot 1,5% in 2021 als gevolg van de hogere olieprijs.

In 2022 blijft de inflatie steken op 1,5% en in 2023 neemt de inflatie toe tot 1,8%, in lijn met de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt. De overheidsfinanciën worden dit jaar nog sterk beïnvloed door de pandemie, met een tekort van 4,1% bbp en een schuldquote die oploopt tot 56,4% bbp in 2021. In 2022 en 2023, wanneer de pandemie in de raming onder controle is, neemt het tekort af tot pakweg 0,5% bbp in beide jaren en daalt de schuld tot 52,2% bbp in 2023. De informatie uit de Voorjaarsnota, waarin het begrotingstekort in 2021 aanzienlijk hoger uitkomt door tegenvallers aan de uitgavenkant en een ongunstiger onderliggend macro-economisch beeld, is na de afronding van de raming beschikbaar gekomen en dus niet in de cijfers verwerkt. 

Doordat de onzekerheid rond de raming nog steeds groter is dan gebruikelijk, bevat deze publicatie opnieuw twee pandemiescenario’s. In het milde scenario komt de bbp-groei in 2021-2023 gemiddeld 0,4 procentpunt per jaar hoger uit dan in de centrale raming, terwijl de bbp-groei in het zware scenario gemiddeld 1,1 procentpunt per jaar lager uitvalt. Deze scenario’s zijn niet bedoeld als onder- en bovengrens van mogelijke uitkomsten. Wel is de bandbreedte van de uitkomsten kleiner geworden, vergeleken met de scenario’s van een half jaar geleden.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.