Cover
PUBLICATIE

De functie van HR

Performa's onderzoek HR Trends 2020-2021

Het HR-Trendonderzoek 2020-2021 is een bijzondere editie. Tijdens het lopende onderzoek belandden wij in de coronacrisis. Zijn de uitkomsten van het onderzoek daarmee achterhaald? Gelukkig is dat niet het geval gebleken. Elk jaar sturen we gedurende het lopende onderzoek een vervolgonderzoek uit. Dat vervolgonderzoek stond dit jaar geheel in het teken van de maatregelen die HR neemt om met de intelligente lockdown om te gaan

We zien dat er slechts kleine verschuivingen hebben plaatsgevonden in de beleidsthema’s van voor en tijdens de crisis. Logisch, want beleid is verankerd in de organisatie, dat gooi je niet zomaar overboord. Wel zien we een aantal verschuivingen. Zo wordt aandacht voor ziekteverzuim belangrijker en is er ingegrepen in HR-processen, zoals een vacaturestop en het beperken van de opleidingsmogelijkheden. Verder zien we een toegenomen belangstelling voor digitalisering, nieuwe werkvormen en innovatie en ontwikkeling.

De arbeidsmarkt is door de uitbraak van COVID-19 ernstig verstoord. Het lijkt alsof de krapte op de arbeidsmarkt in veel sectoren als sneeuw voor de zon is verdwenen. Er is tekent zich momenteel een ontslaggolf af, maar niet in elke sector. Binnen sectoren als de zorg, de landbouw en de logistiek zitten organisaties nog steeds om personeel te springen. Door al deze ontwikkelingen krijgt Strategische personeelsplanning meer impact. Hoe richt je je organisatie in om in deze onzekere tijden tijdig te kunnen schakelen, waarbij je ook nog eens moet zorgen voor een personeelsbestand dat divers en inclusief is?

Het werk zal verder veranderen door een verdergaande automatisering en robotisering. Door het uitbreken van COVID-19 zien we al dat dit een enorme vlucht heeft genomen. Door het thuiswerken en de anderhalve-meter-samenleving zijn organisaties gestimuleerd om na te denken over een andere inrichting van hun organisatie en hun producten en diensten. Het gevolg is dat er daardoor versneld nagedacht zal moeten worden over de invloed die de technologische ontwikkelingen hebben op het personeel en de organisatie.

Met belangstelling kijken we uit naar de 2021- editie van het HR-Trendonderzoek. Door COVID-19 lijken we versneld op een keerpunt te komen die de komende jaren veel invloed zal hebben op de thema’s die we jaarlijks in dit onderzoek aan de orde stellen. Het zijn spannende tijden. Wij houden een vinger aan de pols en blijven u over de ontwikkelingen informeren. Hans Delissen Uitgever bij Performa

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.