Cover
PUBLICATIE

Verantwoord Beleggen 2017

Verslag

Ambtenaren, onderwijzers, bouwvakkers en medewerkers van woningcorporaties moeten kunnen vertrouwen op een goed inkomen nadat ze gestopt zijn met werken. En van dat inkomen moeten ze kunnen genieten in een wereld die goed leefbaar is.

Als belegger willen we daaraan bijdragen en dat kunnen we ook. De premies die deelnemers van de pensioenfondsen waarvoor wij werken en hun werkgevers maandelijks opzij leggen, beleggen we op zo’n manier dat ze een goed rendement opleveren tegen lage kosten. Daarbij zetten we onze invloed als belegger in om de wereld te verduurzamen.

Duurzaamheid is een van de kernpunten van onze langetermijnvisie. We streven ernaar om een toon- aangevende, verantwoorde, lange-termijnbelegger te zijn. Samen met de deelnemers van onze fondsen willen we bouwen aan hun toekomst. Die toekomst moet duurzaam zijn. Zowel voor henzelf en de mensen om hen heen, als voor de wereld waarin ze leven.

Verantwoord beleggen doen we al jaren, maar we doen het wel steeds intensiever. In 2017 hebben we flinke stappen gezet met onze insluitingsaanpak. Dat is een enorm project waarbij we alle bedrijven waarvan we aandelen of obligaties kunnen hebben, de ongeveer 9.500 bedrijven in ons beleggingsuniversum, indelen in koplopers en achterblijver als het gaat om verantwoord ondernemen. Op die manier bieden we onze klanten
de mogelijkheid om vanaf 2020 bewust te kiezen voor bedrijven die niet alleen financieel aantrekkelijk zijn (rendement, risico en kosten) maar ook voorop lopen met verantwoord ondernemen, of tenminste de ambitie hebben om zich op dit terrein te verbeteren (de beloften). Eind 2017 hadden we de eerste 600 bedrijven beoordeeld. Medio 2018 zitten we al boven de 2.000.

Ook hebben we in 2017 flinke voortgang geboekt met onze duurzame beleggingen. Voor onze hele portefeuille hebben we in kaart gebracht hoe onze beleggingen bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Zo’n 12% van het vermogen van onze klanten is inmiddels belegd in de productie van goederen of diensten die bijdragen aan het dichterbij brengen van deze doelen. In dit verslag kunnen we voor het eerst laten zien hoeveel we in de afzonderlijke doelen beleggen.

We zien het ook als onze taak om bij te dragen aan het verder verduurzamen van de financiële markten. Daarom hebben we in 2017 meegewerkt aan het advies dat aan de basis ligt van het actieplan hiervoor dat de Europese Commissie in de eerste helft van 2018 publiceerde.

Onze klanten, de pensioenfondsen voor wie we werken, hebben in 2017 ook flinke stappen gezet waarover ze zelf inmiddels hebben gerapporteerd. Ook hun denken staat niet stil. Een aantal heeft in 2018 bekend gemaakt strengere eisen te gaan stellen aan de producten waarin ze beleggen. Zij vinden het niet langer verantwoord om te beleggen in tabaksproducenten en bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernwapens. We streven ernaar om hun beleggingen hierin voor het einde van 2018 te verkopen.

We zijn trots op wat wij doen en zoeken continu naar manieren om onszelf verder te verbeteren. Dat is een van de redenen dat we dit verslag uitbrengen over hoe we verantwoord beleggen. Door transparant te zijn over wat we doen, willen we anderen uitnodigingen om te reageren. Zo hopen we de dialoog aan te gaan met zowel het bredere publiek als met onze vakgenoten.
We hopen dat u dit verslag met interesse zult lezen.

Juli 2018

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur APGen Ronald Wuijster, lid raad van bestuur APG en directievoorzitter APG Asset Management

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.