Cover
PUBLICATIE

Pensioenfonds beleggen

Harde cijfers en gezond verstand

Harde cijfers en gezond verstand

 

De Pensioendialoog is nu al enkele jaren bezig maar heeft ook in het onlangs verschenen Regeerakkoord nog niet tot definitieve resultaten geleid. In de uitgebreide discussies over belangrijke thema’s als verplichtstelling, doorsneepremie en risicodeling is het onderwerp pensioenfondsbeleggen relatief weinig aan bod gekomen. En toch kan het belang van pensioenfondsbeleggen maar moeilijk overschat worden. In mijn eigen gesprekken hierover maak ik wel eens gebruik van de formule 30 -2 = 7: als een pensioenfonds over de lange termijn 2% minder rendement zou behalen, dan moet een gemiddelde deelnemer van 30 jaar al gauw 7 jaar langer werken om hetzelfde pensioen te bereiken.

Pensioenfondsbeleggen doet er dus toe. En net zoals we in de Pensioendialoog proberen het pensioencontract mee te laten ontwikkelen met de eisen van de moderne tijd, is het dus ook van het grootste belang om in ons beleggingsbeleid gebruik te maken van de meest recente inzichten. We hebben zeven beleggingsspecialisten bereid gevonden om hun nieuwste inzichten en kennis met ons te delen.

Pim van Diepen laat zien dat we ons niet blind moeten staren op cijfers, maar dat we altijd de wereld achter die cijfers moeten blijven begrijpen. Denken in (kwalitatieve) scenario’s is daarvoor een mooi hulpmiddel. Gerben de Zwart toont ons dat factorbeleggen topsport is, en ook nog een die in een stroomversnelling komt door de opkomst van big data en kunstmatige intelligentie. Thijs Aaten laat zien dat de onvermijdelijke trend naar het steeds meer centraal clearen van derivaten voor flink wat kopzorgen zorgt bij pensioenfondsen, maar tegelijkertijd ook kansen kan bieden als hier pro-actief mee wordt omgegaan. Bas Werker toont hoe life-cycle patronen (kunnen) werken in zowel premie- als uitkeringsregelingen, en gaat daarbij in op het begrip ‘Fallacy of Time Diversification’. Jaap van Dam beschrijft dat er steeds meer bewijs is dat Lange Termijn Beleggen echt waarde oplevert, onder andere omdat allerlei externaliteiten met vertraging in de markt- prijzen worden verdisconteerd. In het verlengde daarvan beargumenteert Lucian Peppelenbos dat rekening houden met duurzaamheid niet alleen goed is voor het milieu, maar op de lange termijn onvermijdelijk geld oplevert. Rients Abma gaat tot slot in op de vraag of pensioenfondsen meer in Nederlandse beursondernemingen zouden moeten beleggen, waarbij hij zowel de argumenten van voor- en tegenstanders tegen het licht houdt.

De bijdragen laten zien dat harde cijfers en modellen onmisbaar zijn voor een goede belegger, maar dat we te allen tijde ook ons gezonde verstand moeten blijven gebruiken om ons rekenschap te geven van de wereld waarin deze beleggingen tot stand komen. Ik wens u veel leesplezier toe bij de voorliggende editie van de Pensioen Doc.

Gerard van Olphen CEO van APG Groep

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.