Cover
PUBLICATIE

Arbeidsmarkt is groter voor mannen dan voor vrouwen

Alles op alles zetten

Vrouwen zoeken het dichterbij huis

Om op de huidige krappe arbeidsmarkt geschikt personeel te vinden, is het cruciaal dat werkgevers alles op alles zetten om werkzoekenden te verleiden op een grotere afstand van hun woonplaats naar werk te zoeken. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat vrouwen hun werk gemiddeld liefst 21 kilometer dichterbij huis zoeken dan mannen: vrouwen zoeken hun baan gemiddeld 28 kilometer van huis, mannen 49 kilometer. De arbeidsmarkt van vrouwen omspant daardoor slechts een derde van het oppervlak waarin de mannen zoeken, ongeacht verschillen in opleiding en leeftijd.

Uit Brits onderzoek bleek al dat een langere reistijd bij vrouwen een negatieve invloed heeft op hun welzijn, waar dit effect voor mannen niet werd gevonden. Een aanvullende mogelijke verklaring is dat vrouwen met kinderen om praktische redenen een voorkeur hebben voor een kortere reistijd. Onderzoek naar de Franse markt laat zien dat de lagere reisbereidheid aldaar 10 procent van de gender pay gap verklaart. Voor zover dit ook op de Nederlandse situatie van toepassing is, zou dit voor een vrouw met een gemiddeld salaris neerkomen op het mislopen van 15 euro netto inkomen per maand.

Gebrek aan personeel zet rem op innovatie en groei bedrijfsleven

Ook opleiding speelt een rol bij reisbereidheid. Zo reageren hoger opgeleiden vaker op vacatures die gemiddeld meer dan 30 kilometer verder van huis liggen dan vacatures waar lager opgeleiden op reageren. Dit komt onder andere doordat bij dergelijke meer kennisgerelateerde functies er meer mogelijkheden zijn om (deels) thuis te werken. Voor het type beroepen waar lager opgeleiden op solliciteren, is dit minder vaak het geval. Voor werkgevers bepaalt die reisbereidheid vaak de effectiviteit van een regionale arbeidsmarkt. Vaak zijn juist op regionaal niveau mismatches, die per gebied kunnen verschillen. Zo is er in Noord-Brabant een tekort aan werkzoekenden als vrachtwagenchauffeur in het binnenland, terwijl in Friesland de zoekactiviteit het aantal vacatures overstijgt.

Werkgevers moeten barrières rond reisafstanden wegnemen

ABN AMRO verwacht dat ook in de komende jaren sprake zal zijn van een nijpend personeelstekort. “Het is vanwege die regionale mismatch van belang dat werkgevers zich realiseren dat ze zich in een regionale arbeidsmarkt begeven”, zegt Sandra Phlippen, hoofd Nederland van het ABN AMRO Economisch Bureau. “Door barrières rond reisafstanden weg te nemen, kunnen zij het aantal sollicitaties op vacatures aanzienlijk verhogen. Hierbij gaat het onder meer om het expliciet weergeven van mogelijkheden om thuis te werken bij beroepen, mogelijkheden bieden tot omscholing en adverteren in gebieden waar een overschot aan zoekactiviteit voor een vacature is. Maar denk ook aan het actief werven van vrouwen op beroepen die nu vooral door mannen gedaan wordt. Fulltime banen vaker parttime aanbieden, kan ook helpen de reisbereidheid bij vrouwen te verhogen. Werkgevers kunnen zo hun eigen issues rondom personeelstekorten deels verhelpen.”

 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.